Browsing Tag

เพิ่มผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน

กรุงเทพประกันชีวิต ห่วงใยผู้ป่วยโควิด-19…

กรุงเทพประกันชีวิต สนองนโยบายภาครัฐในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม ค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า…