กรุงเทพประกันชีวิต ห่วงใยผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ถึง 30 มิถุนายน 2563 นี้

กรุงเทพประกันชีวิต สนองนโยบายภาครัฐในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม ค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันละ 3,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน ให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายที่กรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากกรณีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) กรุงเทพประกันชีวิต เข้าใจถึงความกังวลของลูกค้าทุกท่าน และเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าจึงขอมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) จากโรคโควิด-19 สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าในยามวิกฤต และมุ่งมั่นให้บริการที่สร้างความอุ่นใจ ครบ จบในกรมธรรม์เดียว”

ผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัยทั้งประเภทรายบุคคลและประกันกลุ่มของกรุงเทพประกันชีวิตที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ โดยจะได้รับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) วันละ 3,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม และในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยของกรุงเทพประกันชีวิตจะได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าวอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน

กรุงเทพประกันชีวิต ในฐานะผู้นำด้านประกันสุขภาพที่อยู่ดูแลคนไทยมากว่า 69 ปี พร้อมเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทย ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ผ่านพ้นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ในเร็ววัน