Browsing Tag

เพิ่มประสิทธิภาพ

กรุงไทยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว  ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 00.01 – 05.30 น. ได้แก่ แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กรุงไทย NEXT  กรุงไทย…

คปภ. จัดประชุมเปิด “โครงการสัมมนาอนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ.”…

เลขาธิการ คปภ. จัดประชุมร่วมอนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย คปภ. เป็นครั้งแรก ถอดบทเรียนปัญหาทางปฏิบัติ เดินหน้าบูรณาการการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…

คปภ. เดินสายหารือกับภาครัฐออสเตรียและภาคเอกชนอียู หวังพัฒนาระบบประกันสุขภาพของไทย

เลขาธิการ คปภ. เผยที่ประชุมหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยระหว่างประเทศ ถกรับมือความเสี่ยงใหม่ “Environmental, Social and Governance” (ESG) และ Outsourcing risks • พร้อมเดินสายหารือหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัยของออสเตรีย และบริษัทประกันภัยอียู…

คปภ. ถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ย ชู 5 นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ไกล่เกลี่ย

คปภ. ถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ย ชู 5 นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ไกล่เกลี่ยพร้อมโชว์ผลงาน 3 ปียุติข้อพิพาทไปแล้วกว่า 600 เรื่อง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิด…