Browsing Tag

เชิญนักออกแบบไทย

เชิญนักออกแบบไทยสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ DEmark Award 2019

การพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครเบื้องต้น รวมถึงความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่แนบมาในใบสมัคร โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะผ่านเข้ารอบที่สอง…