Browsing Tag

อาหารไทย

DITP ชี้โอกาสธุรกิจอาหารไทยบุกอีคอมเมิร์ซจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้โอกาสสินค้าอาหารของไทยซึ่งได้รับความนิยมจากชาวจีน ผู้ประกอบธุรกิจอาหารของจีนมักมีช่องทางจำหน่ายทั้งทาง Online และOffline แต่การสั่งซื้อสินค้าจากทางออนไลน์มีสินค้าหลากหลาย…

DITP ชี้คนจีนปลื้มอาหารไทย สบช่องผู้ส่งออกเครื่องปรุงไทยสู่แดนมังกร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้โอกาสผู้ผลิตเครื่องปรุงอาหารและเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปไทยที่มีศักยภาพรุกตลาดจีนมากขึ้น หลังชาวจีนที่ได้ลิ้มลองอาหารไทยหลากหลายรสชาติ…