DITP ชี้คนจีนปลื้มอาหารไทย สบช่องผู้ส่งออกเครื่องปรุงไทยสู่แดนมังกร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้โอกาสผู้ผลิตเครื่องปรุงอาหารและเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปไทยที่มีศักยภาพรุกตลาดจีนมากขึ้น หลังชาวจีนที่ได้ลิ้มลองอาหารไทยหลากหลายรสชาติ มีความชื่นชอบและความนิยมเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปในจีนที่เพิ่มขึ้น

นางสาวเกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ทำให้เมื่อต้องทำอาหารเองที่บ้านจึงต้องการทำอาหารให้อร่อยรสชาติเหมือนกับร้านอาหาร โดยเมนูที่นิยมกลับไปทดลองทำที่บ้าน ได้แก่ แกงกะหรี่ไก่ ปลาเปรี้ยวหวาน และปลานึ่ง อย่างไรก็ดี ชาวจีนหลายคนพบว่าเมื่อลงมือทำอาหารเองที่บ้านกลับได้รสชาติที่ไม่เหมือนร้านอาหาร ทำให้ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนหันมานิยมซื้อเครื่องปรุงอาหารและเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น เพราะเห็นว่าสามารถทำให้รสชาติอาหารที่ทำเองที่บ้านดีขึ้นมาก

จากผลสำรวจผู้บริโภคชาวจีนของ Hong Kong Trade Development Council พบว่าตั้งแต่เดือน ต.ค.60 – มี.ค.61 ผู้บริโภคชาวจีนนิยมเลือกซื้อเครื่องปรุงอาหารรสชาติของต่างประเทศ โดยนิยมเลือกซื้อผงชูรสมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ ซีอิ๊ว เครื่องปรุงอาหารแบบซอง เครื่องปรุงอาหารแบบออร์แกนิค สำหรับผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี นิยมซื้อเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปแบบซองพร้อมปรุงและเครื่องปรุงอาหารรสชาติต่างประเทศมากที่สุด ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี นิยมซื้อเครื่องปรุงอาหารที่มีราคาสูง และผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี นิยมซื้อเครื่องปรุงอาหารแบบออร์แกนิคมากที่สุด ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องปรุงอาหารมากที่สุดคือ รสชาติ ยี่ห้อ และส่วนประกอบ

นางสาวเกษสุรีย์ กล่าวว่า ในอดีตอาหารไทยเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับชาวจีนภาคใต้ แต่ในปัจจุบันอาหารไทยเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนทางตอนเหนือมากขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจีนทางเหนือเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และได้ลิ้มลองอาหารไทยที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้เครื่องปรุงอาหารไทยมีโอกาสในตลาดจีนตอนเหนือเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยอย่าง SME Startup ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารและเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปแบบซองพร้อมปรุง วางกลยุทธ์เจาะตลาดจีน เพื่อให้การเข้าสู่ตลาดจีนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น