Browsing Tag

ห่วงใยเยาวชน

กรุงเทพประกันภัยส่งเสริมด้านความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน

กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล สาธิตการทำ CPR และสาธิตการดับเพลิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 11…