Browsing Tag

หุ้นยั่งยืน THSI ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 5

กสิกรไทยเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 5

นางมาริสา วัตถพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารฯ รับโล่เกียรติคุณสำหรับบริษัทที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 5…