กสิกรไทยเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 5

นางมาริสา วัตถพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารฯ รับโล่เกียรติคุณสำหรับบริษัทที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 5 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคารฯ ในมิติสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (ESG) โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ ในงาน SET AWARDS 2020 ณ อาคารตลาดหลักทรัทพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้