Browsing Tag

#ส้มอมพิษ #ส้มอมพิษให้มันจบที่ล็อตนี้ #หยุดส้มอมพิษ #เราไม่เอาส้มอมพิษ #ดราม่าส้มอมพิษ #ToxicOrange #StopToxicOrange

“เปลี่ยนส้มอมพิษเป็นส้มปลอดภัย – เปลี่ยนที่ใคร? เริ่มตอนไหน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ !!”

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ “ส้ม” กลายเป็นผลไม้ยอดฮิต เพราะนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการทำให้ต้องมีติดบ้านไว้อยู่เสมอแล้ว ผลส้มที่เป็นสีทองสวยนั้นยังให้ความหมายเป็นมงคล และถูกนำมาใช้ในแทบทุกเทศกาล…