Browsing Tag

สแกนเพื่อจ่ายกับวีซ่า

วีซ่า มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด จัดแคมเปญ “สแกนเพื่อจ่ายกับวีซ่า”

วีซ่า มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด เพิ่มรูปแบบการชำระเงินให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถผูกบัตรเครดิตวีซ่าเข้ากับแอปพลิเคชั่นธนาคารสำหรับการใช้สแกนคิวอาร์โค้ดในการชำระสินค้าและบริการต่างๆ พร้อมจัดแคมเปญ “สแกนเพื่อจ่ายกับวีซ่า”…