Browsing Tag

สานต่อโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 14

อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 14

ณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมแถลงข่าวโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา…

อลิอันซ์ อยุธยา ปันความรู้สู่เด็กไทย สานต่อโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 14

อลิอันซ์ อยุธยา เดินหน้าปันความรู้สู่เด็กไทย กับโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 14 สนับสนุนเด็กไทยให้มีจิตสำนึกรักชาติ พร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพมัคคุเทศก์ สานต่อความภูมิใจกับ 14 ปีเต็ม…