อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 14

ณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมแถลงข่าวโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 14” ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” สนับสนุนให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักชาติ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นมัคคุเทศก์

ด้วยเส้นทางทัศนศึกษา ตามรอยโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์สำคัญของชาติ ได้แก่ ภูเขาทอง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมิวเซียมสยาม โดยมี กาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเร็วๆนี้