Browsing Tag

สัมมนา

บลจ.กรุงไทยจัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐและเทคโนโลยี AI

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “มองเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการเติบโตเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” โดยผู้จัดการกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence Fund เป็นข้อมูลให้กับตัวแทนจำหน่าย…

สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่14

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 30 องค์กร จัดแถลงข่าวงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ…

จัดสัมมนาระดับนานาชาติด้านอาหารและการเกษตรครั้งที่ 6

โกลบอล อินนิชิเอทีฟ (Global Initiatives) เตรียมจัด งานสัมมนาระดับนานาชาติด้านอาหารและการเกษตรครั้งที่ 6 หรือ 6th Responsible Business Forum on Food and Agriculture (RBF) ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-18.00 น. ณ…