Browsing Tag

สะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร

เสร็จแล้ว! ทช.สร้าง ‘สะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร’ ลดระยะเวลาการเดินทาง-ขนส่ง…

“ทางหลวงชนบท” สร้างสะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร จ.ชุมพร เสร็จสมบูรณ์แล้ว เสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ลดระยะเวลาการเดินทาง-ขนส่ง ยกระดับการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่อย่างยั่งยืน รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า…