เสร็จแล้ว! ทช.สร้าง ‘สะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร’ ลดระยะเวลาการเดินทาง-ขนส่ง หนุนคมนาคมขนส่งพืชผลการเกษตร

ทางหลวงชนบทสร้างสะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร .ชุมพร เสร็จสมบูรณ์แล้ว เสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ลดระยะเวลาการเดินทางขนส่ง ยกระดับการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองผันน้ำคลองชุมพร (กม.15+271) .ตากแดด .เมือง .ชุมพร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 28.274 ล้านบาท ล่าสุดการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำหรับสะพานดังกล่าว ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 128 เมตร ความกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนเชิงลาดเชื่อมสะพานทั้งสองฝั่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อาทิ หลักนำโค้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากการเดินทางข้ามคลองต้องใช้เส้นทางอ้อมเป็นระยะทางที่ไกล ประกอบกับบริเวณคลองชุมพรมีการขุดขยายคลองเพื่อผันน้ำในช่วงฤดูฝนหรือช่วงมรสุม ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางลดระยะเวลาในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตัวเมือง