Browsing Tag

สกู๊ปพิเศษ

จากการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐบาล สะท้อนให้เห็นว่ามุ่งเป้าในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ล่าสุด สนข.ได้จัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1

ดัน E-Commerce โตผ่านโมเดล LPDE ‘เอซเก้’ ร่วม บ.โลจิสติกส์ชั้นนำผุดศูนย์ DPP

ตลาดออนไลน์ กลายเป็นตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในขณะนี้ การสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้บริโภคได้เลือกช่องทางการขนส่ง คือ หัวใจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ตลาดนี้เติบโตอย่างไร้เงื่อนไข…