Browsing Tag

ศาลปกครองสงขลา

‘อธิรัฐ’ สั่ง จท. ปฏิบัติตามคำสั่งศาลฯ ปมบ้านเรือนล่วงล้ำลำน้าริมทะเลสาบสงขลา

“อธิรัฐ” สั่ง จท. ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสงขลา กรณีประชาชนตั้งบ้านเรือนริมทะเลสาบสงขลา ล่วงล้ำลำน้ำ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีศาลปกครองสงขลา มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา…