Browsing Tag

วัยเกษียณ

‘แกร็บ’ ร่วมกับ ‘กอช.’ ชวนคนขับแกร็บออมเงินขั้นต่ำ 50 บ.-13,200 บ.ต่อปี เตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อทุกภาคส่วน ทั้งในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน…

อาคเนย์แนะวางแผนการลงทุนรับมือวัยเกษียณในงานเสวนาสถาปนิก 2562

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษํท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนาสถาปนิก หัวข้อ “คิดและเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับคนวัยเกษียณ” แสดงวิสัยทัศน์ในประเด็น “Wealth & Wellness Planning” …