อาคเนย์แนะวางแผนการลงทุนรับมือวัยเกษียณในงานเสวนาสถาปนิก 2562

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษํท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนาสถาปนิก หัวข้อ “คิดและเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับคนวัยเกษียณ” แสดงวิสัยทัศน์ในประเด็น “Wealth & Wellness Planning” เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุขแบบมั่งคั่งและมั่นคง โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากองค์กรชั้นนำหลากหลายธุรกิจ อาทิ บริษํท เอสซีจี ซีเมนต์– ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และโรงพยาบาลวิภาวดี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเสวนา ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ลานกิจกรรม อิมแพค เมืองทองธานี