Browsing Tag

ลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย

อลิอันซ์ อยุธยา  บรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย ขยายเวลารับชำระเบี้ยประกันภัย…

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา  ประกันชีวิต ร่วมแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะวิกฤติอุทกภัย ที่ขณะนี้กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ด้วยการประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 32 จังหวัด…