Browsing Tag

ลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษา

BGRIM ผนึก Petrovietnam Power เพื่อศึกษาและพัฒนาสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 3,000 เมกะวัตต์

BGRIM และ Petrovietnam Power ลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 3,000 เมกะวัตต์ โดยใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงรวมถึงการนำเข้าและจำหน่าย LNG สำหรับโรงไฟฟ้าในเวียดนาม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’…