BGRIM ผนึก Petrovietnam Power เพื่อศึกษาและพัฒนาสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 3,000 เมกะวัตต์

BGRIM และ Petrovietnam Power ลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 3,000 เมกะวัตต์ โดยใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงรวมถึงการนำเข้าและจำหน่าย LNG สำหรับโรงไฟฟ้าในเวียดนาม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ กับ บริษัท ปิโตรเวียดนาม เพาเวอร์ (Petrovietnam Power) เพื่อศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตรวม 3,000 เมกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงโครงการนำเข้าและจำหน่าย LNG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม คาดสรุปแผนร่วมลงทุนไตรมาส 1/63

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ ‘BGRIM’ เปิดเผยว่า BGRIM ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท ปิโตร เวียดนาม เพาเวอร์ (Petrovietnam Power Corporation) เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 3,000 เมกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงโครงการนำเข้าและจำหน่าย LNG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม โดยมี ฯพณฯ เหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้

โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง LNG ขนาดกำลังการผลิตรวม 3,000 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่ บริษํท ปิโตรเวียดนาม เพาเวอร์ เดินเครื่องแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 กำลังการผลิตเฟสแรกขนาด 1,500 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกาเมา (Ca Mau) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประสบปัญหาก๊าซไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ ทางบริษัท ปิโตรเวียดนาม เพาเวอร์ จึงได้ชักชวน บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมถือหุ้นในโรงไฟฟ้าก๊าซและธุรกิจจัดหา LNG เนื่องจากบริษัท ปิโตรเวียดนาม เพาเวอร์ เห็นศักยภาพด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ รวมถึงความสามารถในการจัดหา LNG ด้วย ส่วนอีก 1,500 เมกะวัตต์ อยู่ในแผนขยายลงทุนในเฟส 2 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นร่วมกับทาง บริษัท ปิโตรเวียดนาม เพาเวอร์ ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าและธุรกิจจัดหานำเข้าและจำหน่าย LNG นั้น อยู่ในขั้นตอนการศึกษา โดยคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้ในช่วงต้นปี 2563 และคาดว่าจะได้ข้อสรุปแผนร่วมทุนในโครงการดังกล่าว รวมถึงเงินลงทุนทั้งหมดได้ภายในไตรมาส 1/2563