Browsing Tag

รับรางวัล Stevie Awards 2019

รับรางวัล Stevie Awards 2019

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล International Business Awards 2019 หรือ Stevie Awards 2019 จัดโดยสถาบัน International Business…