รับรางวัล Stevie Awards 2019

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล International Business Awards 2019 หรือ Stevie Awards 2019 จัดโดยสถาบัน International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุด  Grand Stevie Award Winners พร้อมรางวัล People’s Choice Stevie Awards 2019 ในหมวด Insurance และรางวัลด้านอื่นๆ ในระดับ Gold / Silvers / Bronze  รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ณ ประเทศออสเตรีย