Browsing Tag

รองรับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” รองรับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ในการเยี่ยมชมโครงการ "Idea Market #3” กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3…