มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” รองรับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ในการเยี่ยมชมโครงการ “Idea Market #3” กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จากการคิดค้นและพัฒนาเป็นนวัตกรรมรองรับสังคมไทยก้าวสู่ยุค 5ภายใต้แนวคิดแก้ปัญหาสังคมที่น่าสนใจ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ในรูปแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มากด้วยทักษะ MultiSkills รองรับยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1  Zone A และ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน