Browsing Tag

ยกเลิกภาษีบุหรี่

ชาวไร่ยาสูบทวงความคืบหน้ายกเลิกภาษีบุหรี่ 40% โวยรัฐเลือกปฏิบัติ

ภาคียาสูบนำชาวไร่20 คนบุกกระทรวงการคลังทวงถามความคืบหน้ายกเลิกภาษีบุหรี่ 40% ชี้รัฐลดภาษียาเส้นแต่ไม่สนใจความเดือดร้อนชาวไร่ยาสูบถือเป็นการสร้างความไม่เสมอภาคย้ำรัฐจัดการภาษียาสูบแบบเดียวกับยาเส้นไปพร้อมกันได้โดยยกเลิกภาษีบุหรี่ 40%…