ชาวไร่ยาสูบทวงความคืบหน้ายกเลิกภาษีบุหรี่ 40% โวยรัฐเลือกปฏิบัติ

ภาคียาสูบนำชาวไร่20 คนบุกกระทรวงการคลังทวงถามความคืบหน้ายกเลิกภาษีบุหรี่ 40% ชี้รัฐลดภาษียาเส้นแต่ไม่สนใจความเดือดร้อนชาวไร่ยาสูบถือเป็นการสร้างความไม่เสมอภาคย้ำรัฐจัดการภาษียาสูบแบบเดียวกับยาเส้นไปพร้อมกันได้โดยยกเลิกภาษีบุหรี่ 40%

จากกรณีครม. เห็นชอบมาตรการทางภาษีสรรพสามิตโดยลดการเก็บภาษีสรรพสามิตยาเส้นให้กับชาวไร่หรือโรงงานขนาดเล็กรวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขให้ชาวไร่ยาเส้นได้รับการยกเว้นภาษีเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรจากการขึ้นภาษียาเส้นเมื่อต้นปีนั้นนายสุธีชวชาตินายกสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกยาสูบ จ. ลำปางและตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศนำตัวแทนชาวไร่ยาสูบกว่า 20 คนจากเพชรบูรณ์สุโขทัยแพร่และเชียงรายมาที่หน้ากระทรวงการคลังเพื่อทวงถามความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบกับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง“ชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศรวมกว่า 4 หมื่นคนก็ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของกท. คลังที่ขึ้นภาษียาสูบทุกๆปีพวกเราทำหนังสือร้องเรียนและขอเข้าพบหลายกระทรวงเพื่อวอนให้รัฐบาลช่วยแต่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าใดๆในขณะที่ชาวไร่ยาเส้นซึ่งก็ได้รับความเดือดร้อนจากการขึ้นภาษีเหมือนกันได้รับความช่วยเหลือโดยรัฐบาลจะช่วยปรับลดภาษีลงไปให้ซึ่งรัฐบาลก็น่าจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบโดยการยกเลิกภาษี 40% ไปพร้อมกันได้เลยในคราวเดียวกัน”

ด้านนายสงกรานต์ภักดีจิตรนายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จ.เพชรบูรณ์กล่าวว่า “รัฐบาลเน้นว่าการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต้องมีความเสมอภาคเป็นธรรมแต่กลับเลือกปฏิบัติไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบเลยพวกเรารู้สึกผิดหวังมากชาวไร่ยาสูบโดนลดโควตาสองปีซ้อนจนจะอดตายกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือโดยการลดภาษีให้เลยพวกเราอยากขอให้รมช. คลังและครม. เห็นใจชาวไร่ยาสูบบ้างและพิจารณามาตรการภาษีบุหรี่โดยยกเลิกการเก็บภาษี 40% และหาอัตราภาษีที่เหมาะสมที่ทำให้ทุกคนในอุตสาหกรรมอยู่ได้”

โดยหลังจากนี้กลุ่มเกษตรกรชาวไร่จะเดินทางไปพบนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อสอบถามความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบเรื่องการปลูกพืชทดแทน