Browsing Tag

ยกระดับประเทศไทย

GovTech Mission ผสมผสานเทคโนโลยี ร่วมยกระดับประเทศไทย

ความท้าทายของโลกอนาคต คือ การเดินหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างมาเป็นองค์ประกอบ ล่าสุดมีการประกาศโครงการ GovTech Mission One Nation, One Mission เพื่อเฟ้นหากลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือผู้ประกอบการ Startup …