Browsing Tag

มูลนิธิอิออนประเทศไทย

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กลุ่มลูกเหรียงปีที่ 4

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 300,000 บาท ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่บุตรของข้าราชการ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2562 โดยมี พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนแก่บุตรข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 11 ประจำปี 2562

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท ให้แก่บุตรของข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 11 โดยมีพลตรี วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นตัวแทนผู้รับมอบ…