มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่บุตรของข้าราชการ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2562 โดยมี พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย