Browsing Tag

มาตรการพักการผ่อนชำระหนี้

คปภ. ประชุมผ่านจอภาพสามจังหวัดชายแดนใต้พร้อมคลอดมาตรการ “พักการผ่อนชำระหนี้”

เลขาธิการ คปภ. ประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ สำนักงาน คปภ.สามจังหวัดชายแดนใต้ • กำชับเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยของประชาชน พร้อมคลอดมาตรการ “พักการผ่อนชำระหนี้ ค่าเสียหายเบื้องต้น” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19…