Browsing Tag

มอบเงินสมทบกองทุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสมทบกองทุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเงินสมทบกองทุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิในการช่วยเหลือคนพิการทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และการฝึกอาชีพ…