Browsing Tag

มอบเงินสนับสนุนการซื้อกรมธรรม์คุ้มครองโควิด-19

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุนการซื้อกรมธรรม์คุ้มครองโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์…

ตามที่บุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจเฝ้าระวังเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ให้แก่ประชาชนในประเทศไทยนั้น สำนักงาน คปภ.…