สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินสนับสนุนการซื้อกรมธรรม์คุ้มครองโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตามที่บุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจเฝ้าระวังเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ให้แก่ประชาชนในประเทศไทยนั้น สำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันชีวิตมีความห่วงใยบุคลากรซึ่งมีความสำคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันชีวิตไทยโดยความร่วมมือของบริษัทสมาชิกได้จัดสรรเงินจำนวน 1.5 ล้านบาท ผ่านสำนักงาน คปภ. เพื่อจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ชั้น 3 ทั้งนี้ ความคุ้มครองที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้รับคือหากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับความคุ้มครองทันทีเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทต่อคน โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในโอกาสนี้ สามาคมประกันชีวิตไทยขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง นายกสมาคมฯกล่าวเพิ่มเติม