Browsing Tag

มอบสติ๊กเกอร์สิริมงคล

ทิพยประกันภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุ มอบสติ๊กเกอร์สิริมงคล

คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารทิพยประกันภัย มอบสติ๊กเกอร์สิริมงคล “หลวงปู่ทวด เตือนใจไม่ประมาท” แคล้วคลาดปลอดภัย ให้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ…