ทิพยประกันภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุ มอบสติ๊กเกอร์สิริมงคล

คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารทิพยประกันภัย มอบสติ๊กเกอร์สิริมงคล “หลวงปู่ทวด เตือนใจไม่ประมาท” แคล้วคลาดปลอดภัย ให้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นำไปมอบให้กับผู้บริหารและพนักงานการเคหะแห่งชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตามโครงการ “ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม”

โดยสติ๊กเกอร์สูญญากาศสิริมงคล “หลวงปู่ทวด เตือนใจไม่ประมาท” แคล้วคลาดปลอดภัย ทิพยประกันภัยได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบความเป็นสิริมงคลและให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ที่นำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงเกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ประสบอุบัติเหตุเองและคนรอบข้างอีกด้วย