Browsing Tag

มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน แก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เนื่องในโอกาส …

อาคเนย์ ร่วมส่งต่อความรู้ มอบทุนการศึกษา คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร

นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ร่วมส่งต่อความรู้ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร…

คปภ. แนะบุคลากรประกันชีวิตปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมมอบทุนการศึกษาปี 63

เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2563 ให้แก่นิสิต นักศึกษา สาขาการประกันภัยและสาขาประกันชีวิต แนะบุคลากรประกันชีวิตต้องพัฒนาศักยภาพ คิดนอกกรอบ…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กลุ่มลูกเหรียงปีที่ 4

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 300,000 บาท ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้…

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่บุตรของข้าราชการ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2562 โดยมี พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ…

กรุงศรีมอบ 74 ทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 74 ปี

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 74 ปี แห่งการก่อตั้งธนาคารแก่เยาวชนจากโรงเรียนสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ รวม 7 แห่ง จํานวน 74 ทุน…