Browsing Tag

พัฒนา Smart Farming

เอเอ็มอาร์ เอเซีย จับมือ แม่โจ้ ร่วมพัฒนา Smart Farming สร้างภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่า บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ดำเนินงานด้านวิศวกรรมระบบมาเป็นเวลากว่า 20 ปี…