Browsing Tag

พัฒนาธุรกิจ Cybersecurity

“เอเอ็มอาร์ เอเซีย” จับมือ “ไอทีเซค” พัฒนาธุรกิจ Cybersecurity ของไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ (Cybersecurity) กับ บริษัท ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมเร่งผลักดันการพัฒนาไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของประเทศไทยให้เติบโตและมั่นคงมีมาตรฐานระดับสากล นายมารุต…