“เอเอ็มอาร์ เอเซีย” จับมือ “ไอทีเซค” พัฒนาธุรกิจ Cybersecurity ของไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ (Cybersecurity) กับ บริษัท ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมเร่งผลักดันการพัฒนาไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของประเทศไทยให้เติบโตและมั่นคงมีมาตรฐานระดับสากล

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบระบบทางวิศวกรรมสำหรับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และหน่วยงานราชการในประเทศไทย ทั้งด้านระบบขนส่งทางรางและระบบรถไฟฟ้า เช่น โครงการออกแบบติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีทอง ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและระบบเตือนภัยสำหรับเมืองอัจฉริยะ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชนขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร การปิโตรเลียม การไฟฟ้าและกรมชลประทาน และด้านระบบ IT และ IOT Solution เพื่อตอบสนองการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับหน่วยราชการ สถาบันการเงิน และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ มากกว่า 200 แห่ง

ขณะเดียวกัน บริษัทให้บริการออกแบบติดตั้งระบบ IT และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีให้กับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นระบบ Network Security มากว่า 20 ปี ประกอบกับความรุนแรงของการคุกคามตลอดจนการทำลายระบบ IT และฐานข้อมูลนั้นได้สร้างความเสียหายด้วยมูลค่าที่สูง ไม่ว่าจะเป็นมัลแวร์ หรือ แรนซัมแวร์ เพื่อเรียกค่าไถ่ การเจาะระบบความปลอดภัย และขโมยข้อมูลทางด้านการค้าเพื่อนำไปขายให้คู่แข่ง ไปจนถึงการเจาะระบบเข้าไปในหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างข่าวปลอมซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทยังได้เล็งเห้นถึงปัญหาที่เกิดกับผู้ใช้บริหาร จึงได้ตกลงจับมือกับ บริษัท ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และนับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมศึกษาและพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเปิดตลาดกลุ่มใหม่ ๆ กลุ่มตลาดที่ขยายใหญ่ขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้าที่จำนวนมากขึ้น

นายมารุต กล่าวต่อว่า การประกาศความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม มาร่วมให้เกียรติและเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงความยินดี ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เราจะร่วมกันพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในประเทศไทย ซึ่งเราจะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ของธุรกิจลูกค้าใหม่ในอนาคต และจัดทำรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยจะนำเสนอความคืบหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ประสานงาน ติดตามข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมกันขจัดปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลเป็นรูปธรรม แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

“ผมมั่นใจว่าความร่วมมือของทั้งสองบริษัทฯ จะช่วยยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพบริษัทไทยในการพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ รวมทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบธุรกิจในประเทศให้มีมาตรฐานทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้ทัดเทียมนานาชาติอีกด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ให้มีความก้าวหน้าและได้มาตรฐานที่ดีตลอดไป”

ด้าน ดร.วารินทร์ แคร่า Chief Strategy Officer ITSEC Group / Co-Founder บริษัท ไอทีเซค(ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย นายกฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ หุ้นส่วนกรรมการผู้บริหาร ( Managing Partner ) และ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (CMO) บริษัท ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาดในกลุ่มห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มากกว่า 15 ปี และ ที่ปรึกษาบริษัทฯ ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ ร่วมบริหารงานในบริษัท ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มาร่วมงานแสดงความยินดีกับความร่วมมือครั้งนี้

โดย ดร.วารินทร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ มากกว่า 20 ปี ซึ่งทำงานในด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีทั้งในด้านการวางรูปแบบและขบวนการทำงานในการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้แก่องค์กรต่าง ๆ มากมาย โดยบริษัท ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ ให้บริการที่ปรึกษาดูแลความปลอดภัยและการป้องกันทางด้านไอทีซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัยด้านไอที ได้แก่ CREST CISSP CISM เป็นต้น ซึ่งมีสาขาครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีฐานลูกค้ามากมายในหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศศรีลังกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ดร.วารินทร์ กล่าวถึงความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ว่า ไอทีเซคมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงค์โปร์ และมีสาขาต่างๆประจำที่ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย ทำให้มั่นใจได้ว่าการร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้จะมุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้ให้แก่ธุรกิจได้อย่างจริงจัง พร้อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ซิเคียวริตี้ เพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจของท่านได้มาตรฐานความปลอดภัยทัดเทียมกับมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งช่วยเสริมความพร้อมในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้และความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิม