Browsing Tag

ผู้ผลิตสู่ผู้ให้บริการ

“สามมิตร” จากผู้ผลิตสู่ผู้ให้บริการ บนสังเวียนโลจิสติกส์ไทยในยุคดิจิทัล

คำว่า “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” วันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป สภาวะการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้หลุดพ้นจากยุคอนาล็อก มีให้เราเห็นอยู่เป็นระยะ ในรูปแบบของธุรกิจใหม่ที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเดิมที่มีอยู่ เพื่อหาหนทางแห่งความอยู่รอด…