Browsing Tag

ประเภทอาคารสีเขียว (Green Building)

เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลThailand Energy Awards 2019 ประเภทอาคารสีเขียว (Green Building)

นายปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ ประเทศไทยเข้ารับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน หรืออาคารสีเขียว (Green Building)ภายในงานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2019 จากนายสมคิด…