เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลThailand Energy Awards 2019 ประเภทอาคารสีเขียว (Green Building)

นายปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ ประเทศไทยเข้ารับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน หรืออาคารสีเขียว (Green Building)ภายในงานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2019 จากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธี และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวจากอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารที่มีการออกแบบและปรับปรุงอาคารโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  ถือเป็นเครื่องสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติของเอไอเออันจะนำมาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค