Browsing Tag

ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

WCE คว้าเพิ่มงานรถไฟรางคู่ใต้ ” ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร”

WCE คว้าเพิ่มงานรถไฟรางคู่ใต้ ติดตั้งโครงสร้างสะพานรถไฟเหล็ก มูลค่างานรวม 10 ล้านบาท “โครงการรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1)” เส้นทางประจวบฯ-บางสะพานน้อย 8 สะพาน จากกิจการร่วมค้า เค.เอส-ซี คาดติดตั้งแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563…