WCE คว้าเพิ่มงานรถไฟรางคู่ใต้ ” ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร”

WCE คว้าเพิ่มงานรถไฟรางคู่ใต้ ติดตั้งโครงสร้างสะพานรถไฟเหล็ก มูลค่างานรวม 10 ล้านบาท “โครงการรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1)” เส้นทางประจวบฯ-บางสะพานน้อย 8 สะพาน จากกิจการร่วมค้า เค.เอส-ซี คาดติดตั้งแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563

ตามที่บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด หรือ WCE ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการผลิตโครงสร้างสะพานรถไฟเหล็ก “โครงการรถไฟทางคู่ ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1)” ประเภทรุ่นสะพาน (U-20 รุ่นเหล็กกล่องรูปพรรณ) จากกิจการร่วมค้า เค.เอส-ซี หรือ KS-C Joint Venture มูลค่างาน 117 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยสะพานทั้งหมดมีระยะความยาว 4 ขนาดต่างๆ ได้แก่ สะพานเหล็กยาว 40 เมตร (จำนวน 4 สะพาน), สะพานเหล็กยาว 50 เมตร (จำนวน 2 สะพาน) สะพานเหล็กยาว 60 เมตร (จำนวน 1 สะพาน) และสะพานเหล็กยาว 70 เมตร (จำนวน 1 สะพาน) ซึ่ง WCE ได้รับคัดเลือกว่าจ้างให้เป็นผู้ผลิตสะพานรถไฟเหล็กทั้งหมดในสัญญานี้เพียงรายเดียว

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร มูลค่างาน 12,650 ล้านบาท แบ่งเป็น สัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย มูลค่างาน 6,579 ล้านบาท และสัญญาที่ 2 ช่วง บางสะพานน้อย-ชุมพร มูลค่างาน 6,071 ล้านบาท

ปัจจุบันโครงสร้างสะพานรถไฟเหล็กตามสัญญาที่ 1 ช่วงเส้นทางประจวบฯ-บางสะพานน้อย จำนวนทั้งสิ้น 8 สะพาน มูลค่างานทั้งสัญญามูลค่า 6,579.91 ล้าน อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบติดตั้งสะพานรถไฟเหล็ก แยกเป็นส่วนของงานสะพานเหล็กที่ WCE ได้รับงานเพื่อผลิตและประกอบมูลค่างาน 117 ล้านบาท และรับเพิ่มดำเนินการติดตั้งสะพานรถไฟเหล็ก คิดมูลค่างาน 10 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 127 ล้านบาท

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด หรือ WCE เปิดเผยว่า “เป็นที่น่าดีใจมาก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 “WCE” ผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมการออกแบบ จัดสร้างงาน งานซ่อมบำรุง งานโครงการ และงานประกอบโครงสร้างโลหะ ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานติดตั้งโครงสร้างสะพานเหล็ก จำนวน 8 สะพาน ในพื้นที่เส้นทาง ก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ เส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1) จากกิจการร่วมค้า เค.เอส-ซี รวมมูลงานเป็นเงิน 10 ล้านบาท นับเป็นการต่อยอดธุรกิจ ขยายการรับงานต่อเนื่องงานผลิตสะพานรถไฟเหล็ก สร้างความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจไว้ใจต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจได้ในตลาดสากล ซึ่งรวมมูลค่างานของโครงการดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127 ล้านบาท ทั้งนี้ ดำเนินการจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานภายในเดือนมีนาคม 2563”

WCE เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มเหล็กสหวิริยา นอกจากมีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมการออกแบบ จัดสร้างงาน และงานซ่อมบำรุง ยังให้บริการงานประกอบโครงสร้างเหล็กมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ดำเนินการผลิตโครงสร้างจานดาวเทียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตรเพิ่งแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการประกอบติดตั้งที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2563

นายยงยุทธ แหยมบาง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด บอกว่า “โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ในโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 1 นี้ ได้ ดำเนินการผลิตทุกขั้นตอนจากโรงงาน WCE บางสะพานทั้งหมด ทุกขั้นตอน ได้แก่ การทำแบบ / วาดแบบ / ตัดชิ้นส่วน การผลิตและทดลองประกอบโครงสร้างเสมือนจริง ยกเว้นการชุบกัลวาไนซ์เท่านั้น ต้องนำส่งชิ้นส่วนไปชุบที่โรงงานจังหวัดชลบุรี และจึงส่งมอบโครงสร้างชิ้นส่วนไปติดตั้งตามสถานที่กำหนด รวมระยะเวลาประมาณ 11 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) โดยงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

“ทั้งหากท่านใดสนใจ หรือมีความต้องการในงานก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กอื่นๆ สามารถติดต่อและปรึกษาเราได้ตลาดเวลาทำการ ทั้งที่ สำนักงานใหญ่กรุงเทพ และที่โรงงานที่อำเภอบางสะพาน โทร. 02-234-9889 และ 032-906-112-119 ยินดีให้บริการและตอบทุกข้อสอบถามครับ”