Browsing Tag

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 18 ถึง 19 มิถุนายนนี้

ธ.ออมสิน ปิดปรับปรุงระบบงานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 18 ถึง 19 มิถุนายนนี้…

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ จะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น จึงจะมีการปิดปรับปรุงระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Card Management System : CardM) เป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน…