ธ.ออมสิน ปิดปรับปรุงระบบงานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 18 ถึง 19 มิถุนายนนี้ เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ จะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น จึงจะมีการปิดปรับปรุงระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Card Management System : CardM) เป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. ถึงเวลา 00.45 น. ของวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าของธนาคารและต่างธนาคารจะไม่สามารถใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆได้ ดังนี้ บัตรเดบิตธนาคารออมสินไม่สามารถใช้งานได้ทุกช่องทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ระบบ MyMo MyCard ไม่สามารถทำรายการถอนเงินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน รวมถึงไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)/เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) ธนาคารออมสินและเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ต่างธนาคาร นอกจากนี้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน (ORFT) ผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)/เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) ธนาคารออมสินและต่างธนาคารได้ จึงขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย