Browsing Tag

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ประกันภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Holady Valarath,LIA President and Lao Insurance Association (LIA) Board Members และคณะผู้บริหาร…

บริษัท กลางฯลงนามประกาศเจตนารมณ์…

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือความปลอดภัยทางถนนสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (The Children and Youth…

ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” (14th  Thailand Road Safety Seminar “Play your part and share the road”)…

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงนาม MOU เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับ บริษัท…